PREDSTAVNICI U BIH:

G-M&M SARAJEVO D.O.O.
Ramiza Jašara 18, Sarajevo
71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina
T: 00 387 (0)33 764 200
F: 00 387 (0)33 764 201
E: gmm@bih.net.ba
E: dewalt@bih.net.ba


G.M&M, proizvodnja in marketing d.o.o.

Brvace 11
1290 Grosuplje
REPUBLIKA SLOVENIJA

Matični broj: 5803039
Identifikacijski broj za DDV: SI54645301

BROJ BANKOVNOG RAČUNA:
– SI56 0510 0800 0009 498, otvoren kod Abanka Vipa d.d.
– SI56 0310 8100 0309 395, otvoren kod SKB d.d.
– SI56 0438 5000 1627 942, otvoren kod Nova KBM d.d.

KONTAKTI UPRAVE:
T: 00 386 (0) 1 78 66 500
F: 00 386 (0) 1 78 63 023
E: gmm@g-mm.si


G-M&M BEOGRAD D.O.O.
Bulevar Mihajla Pupina 165 G
11070 Beograd, Srbija
T: 00 386 (0)1 78 66 567
F: 00 386 (0) 1 78 66 565
E: gmm@g-mm.si

G-M&M SKOPJE D.O.O.E.L.
Ulica Blagoja Stefkovski br. 7
1000 Skopje, Makedonija
T/F: 00 389 (0)2 3109 760
E: bobi@gmm.com.mk

G-M&M ZAGREB D.O.O.
Radnička c. 39,
10000 Zagreb, Hrvatska
M: +385 91 313 11 13
E: info@dewalt.hr
E: vedran.oreskovic@g-mm.si

Pretraži proizvode po kategorijiPREUZMITE NAŠE
AKCIJSKE LETKE
OVDJE!